Výsprava lokálních poruch vozovek

  • Takzvaná oprava tryskovou metodou spočívá ve využití silného proudu vzduchu, do kterého se přidává kamenivo a další tryskou se dávkuje asfaltová emulze.
  • Vysprávková souprava se skládá z nákladního automobilu se zásobou drtě a taženém jednoosém přívěsu, na kterém je vlastní technologie (dmychadlo na vzduch, nádrž na emulzi a dieselový motor).