Infiltrační a spojovací postřiky a mezistřiky

  • Postřiky jsou tenké vrstvy asfaltového pojiva, naneseného na povrch obrusné či jiné konstrukční vrstvy pomocí rozstřikovače pojiva.

 

  • Spojovací postřik – slouží k dosažení spojení (přilepení) asfaltových konstrukčních vrstev
  • Infiltrační postřik – pomocná úprava pro zlepšení vlastností konstrukční vrstvy před zhotovením další vrstvy nebo jako samostatná úprava pro prodloužení životnosti nebo pro dosáhnutí krátkodobé bezprašnosti krytu PK. Infiltrační postřik slouží k proniknutí pojiva do otevřené struktury konstrukční vrstvy.