Asfaltové a emulzní nátěry vozovek

  • Nátěrová souprava Strassmayer provádí přesně dávkovaný zástřik asfaltem (asfaltovou emulzí), včetně přímého podrcení kamenivem. Výhodou této technologie je co nejmenší snížení teploty asfaltu, čímž se docílí podstatně větší přilnavosti kameniva.
  • Nátěry vozovek se používají jako jednovrstvé a nebo dvouvrstvé.
  • Jako souprava může provádět i jemné opravy lokálních poruch na vozovce.
  • Po rozpojení soupravy je možné se strojem provádět infiltrační postřiky nebo mezistřiky.